Privacy Policy

VILLKOR & INTEGRITETSPOLICY

ALLMÄNT
För oss på Hyrhusvagn.nu är det viktigt att följa gällande lagar och regler för hantering av personuppgifter, och vill här informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter. När du kommer i kontakt med oss i samband med att du bokar en tjänst hos oss eller när du exempelvis skriver upp dig för att motta något av våra nyhetsbrev, kommer vi att behandla dina personuppgifter, för vilka Hyrhusvagn.nu är personuppgiftsansvarig. Nedan kan du läsa mer om hur vi hanterar dina uppgifter, och vad du har för rättigheter kopplat till dessa.

UPPGIFTER FÖR HYR- ELLER TJÄNSTEAVTALET MED DIG
För att vi ska kunna genomföra hyr – eller tjänsteavtalet med dig kommer vi att behandla följande uppgifter om dig:

  • Namn
  • Adress, telefonnummer och epost
  • Betalningsinformation samt betalningshistorik
  • Information om din beställning, såsom ordernummer, produkt,utlämningsstation/leveransadress, faktura etc.

Den här informationen behöver vi för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig. Vi sparar informationen från boknings – och hyrtillfället så länge som vårt uthyrningsärende gäller, i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

UPPGIFTER FÖR BOKFÖRING MM.
För att vi ska kunna följa de lagar som gäller för Bolaget, kommer vi att behandla följande uppgifter om dig:

  • Namn
  • Adress
  • Information från din faktura, såsom ordernummer, produkt,leveransadress etc.

Detta måste vi göra för att följa de lagar som vi omfattas av. Ett exempel är bokföringslagen, och därför sparar vi den här informationen med begränsad åtkomst under 7 år + innevarande år.

UPPGIFTER FÖR MARKNADSFÖRING & KUNDANALYS
Bolaget kommer i samband med att du fått en offert ifrån oss, eller hyrt produkter eller tjänster av oss att behandla följande uppgifter om dig:

  • Namn
  • Adress, telefonnummer och epost
  • Information om din beställning, såsom ordernummer, produkt, tjänst etc.

Dessa uppgifter kan komma att användas för marknadsföring genom olika digitala kanaler via exempelvis banners, genom epost, sms och postala utskick.Du kan när som helst avsäga dig den här typen av marknadsföring och analys genom att höra av dig till oss.

ÄNDRING AV BOKNING
Du kan göra ändringar i din beställning fram till 14 dagar före första hyresdagen för din bokning kostnadsfritt.

AVBOKNING HUSVAGN
Avbokning kan ske utan kostnad senast 10 dagar efter bokning. Vid avbokning 14 – 0 dagar före första hyresdag återbetalas endast den del som överstiger 1000 kronor.
En avbokning är inte giltig förrän du mottagit bekräftelse från oss. 

DEPOSITION
Avgiften återbetalas vid avlämning, under förutsättning att husvagnen avlämnas utan nytillkomna skador och är ordentligt rengjord in- och utvändigt. Vidare skall toaletten vara tömd och rengjord tillika vatten och avloppstanken. Skador som upptäcks efter återlämnandet, debiteras hyresmannen.

FÖRSÄKRING
Husvagnen är fullförsäkrad. Självrisk utgår vid varje skadetillfälle. Skador som uppkommer på grund av slarv eller oaktsamhet betalas till fullo av hyresmannen.

HUSVAGN ÖVRIGT
Husvagnen skall återlämnas i oskadat skick samt vara rengjord både in- och utvändigt. Vatten och toatank skall vara tömda. OBS! Ej tömd toa debiteras med 1000 kr (kan förbokas för 500 kr). Om husvagnen återlämnas ostädad tillkommer en avgift om 500 kr, otvättad husvagn debiteras med 500 kr.

Vid eventuellt fel på husvagnen eller om husvagnen är inblandad i en olycka skall hyresmannen kontakta uthyraren omgående. Enklare fel på husvagnen repareras på plats, vid allvarligare fel ordnas hemtransport via försäkringsbolaget.

Vid försent återlämnad husvagn utgår förseningsavgift med 300 kr/timme.
Rökning och husdjur är ej tillåtet.
Normal förbrukning av gasol ingår.
Viss husgeråd ingår, i övrigt förväntas hyresgästen ta med det som behövs.
Förtält eller markis ingår till alla vagnar i priset. Möbler till utsida ingår.

TRYCKFEL M.M.
Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel samt mot fel i information och specifikationer vad gäller varor och tjänster som förekommer i vårt sortiment.

FORCE MAJEURE
Båda parter ska vara befriade från fullgörande av avtalet om fullgörandet förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Följande och liknande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder där de hindrar eller försvårar avtalets fullgörelse: eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, strejk, lockout, elavbrott, inskränkningar i form av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt eller andra omständigheter som part ej kan råda över, som antingen hindrar eller försvårar parts fullgörande i sådan grad, att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.

TVIST

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) tillhandahåller ett kostnadsfritt förfarande, som privatpersoner kan utnyttja i tillfälle av tvist. Vi har som policy att alltid följa ARN:s rekommendationer. Tvist mellan företag avgörs av allmän domstol.

COOKIE-FILER
Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser
Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

KONTAKTUPPGIFTER
Adress:Rödjegatan 2, Nässjö Telefon: 070-633 64 49 E-post: info@hyrhusvagn.nu
När det gäller hantering av personuppgifter kan du även tala med Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för denna hantering. http://www.datainspektionen.se Detta dokument uppdateras löpande. Senaste revision: 2019-06-05

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly